Våre tjenester

  • Innvendig malerarbeide
  • Utvendig malerarbeide
  • Fasaderehabilitering
  • Rehabilitering av bevaringsverdige byggverk
  • Vedlikehold av murfasader
  • Alt innen gulvarbeide
  • Rehabilitering av bad
  • Våtromsarbeide

Komplette løsninger

Vi har godt samarbeide med mange ledende og seriøse bedrifter innenfor alle yrkesgrupper.   

Dette gjør at vi kan tilby totalløsninger ved oppussing.  Våre samarbeidspartnere er alle mesterbedrifter som har samme krav til kvalitet og yrkesstolthet som oss.

 FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET !